Pohjolan Metallirakenne

Luotettava kumppanisi pelti- ja julkisivutöissä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pohjolan Metallirakenne Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2021. Viimeisin muutos 3.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Pohjolan Metallirakenne Oy

Pöllönperäntie 40

90840 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vähätaini Aleksi, Pohjolanmetallirakenne@gmail.com, 0443079290

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Pohjolan Metallirakenne Oy:n asiakas- tai työnhakijayhteydenpitoon. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Pohjolan Metallirakenne Oy:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen tai rekrytointiprosessin ajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Peltisepät.Com

Pohjolan Metallirakenne Oy

Palvelut